บทความ / ข่าว

25 พ.ค. 2560 21:44 น.
รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ บรรยายเรื่อง "รัฐไทยกับการลดอคติต่อการทำแท้ง" ในการประชุมขับเคลื่อนเชิงนโยบายเรื่อง "แชร์ต่อไป--เพื่อไม่ให้ผู้หญิงไทยตายจากการทำแท้ง การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 43"
อ่านต่อ