เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์คุยกับลูกเรื่องเพศ เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) และศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสังคมที่เป็นสุขและปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน โดยการเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นสำหรับผู้ปกครองในการสื่อสารความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติเรื่องเพศที่เหมาะสมให้แก่บุตรหลาน เพื่อที่พวกเขาจะสามารถรับมือความเสี่ยงแห่งยุคสมัยได้อย่างแท้จริง

ทำไมต้องคุยกับลูกเรื่องเพศ?

เพราะสังคมรอบข้างพูดเรื่องเพศอยู่ตลอดเวลา ทั้งในหนัง-ละคร โฆษณา เอ็มวี ข่าว ฯลฯ แล้วเด็กๆ ก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้เอง แต่เด็กมักจะแยกแยะไม่ได้ ว่าเรื่องไหนจริง ไม่จริง ควรทำตาม หรือไม่ควรลอกเลียนแบบ

เด็กวัยไหน ต้องคุยอย่างไร

เด็กวัยก่อนเข้าเรียน (3-5 ปี) – เด็กวัยนี้สนใจเรื่องความแตกต่างของสรีระร่างกาย ผู้ชายกับผู้หญิง แต่เด็กยังแยกแยะบทบาทระหว่างเพศไม่ได้ เพราะฉะนั้น เด็กไม่ได้ต้องการคำตอบที่ซับซ้อน

จะคุยกับลูก เริ่มต้นอย่างไร

เริ่มต้นที่การเตรียมพร้อมของตัวคุณเอง ...เตรียมอะไรบ้าง?

เริ่มคุยเรื่องเพศกับลูกเมื่อไรดี

ยิ่งเร็วยิ่งดี อย่าให้สื่อเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมเป็นช่องทางเดียวในการรับรู้ของลูกหลาน เด็กยุคนี้ เผชิญความเสี่ยงจากสื่อและสังคมรอบข้างที่กระตุ้นความสนใจใคร่รู้เรื่องเพศในช่วงวัยที่ลดลงเรื่อยๆ เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ปกครองจะติดตามปกป้องลูกหลานทุกฝีก้าว