บทความ / ข่าว

สื่อดาวน์โหลด
26/12/2018 11:38

 

อินโฟกราฟฟิคสรุปสาระสำคัญในพระราชบัญญัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 

คลิปวิดีโอ สรุปสาระสำคัญในพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

แผ่นพับ รู้หรือยัง? ตอนนี้เรามีกฎหมายการป้องกนและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแล้วนะ!! 

บทสัมภาษณ์รายการ "พิกัดเพศ" ThaiPBSradio นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน อย่างไร?

คลิปวิดีโอ มาทำความรู้จักสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์กันเถอะ

E-book สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน 

E-book ท้องถิ่นเข้มแข็ง เข้าใจวัยรุ่น แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิปวิดีโอ เข้าใจ "ท้องวัยรุ่น"

บทสัมภาษณ์รายการ "พิกัดเพศ" ThaiPBSradio นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย เรื่องการ "ทำแท้ง" ปลอดภัยและถูกกฎหมาย