กลุ่มฅนวัยใส

ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

กลุ่มฅนวัยใส: ต้นแบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ดูแล-ช่วยเหลือ "ท้องไม่พร้อม" รับฟัง เสริมกำลังใจ ให้ข้อมูล คำปรึกษารอบด้าน ไม่ชี้นำ ไม่โน้มน้าว ไม่ตัดสินใจแทน

  • ให้ข้อมูลสุขภาวะทางเพศ
  • ให้บริการถุงยางอนามัย, ชุดตรวจการตั้งครรภ์
  • ให้คำปรึกษา สุขภาวะทางเพศ และการตั้งครรภ์
  • จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศแก่เด็ก-เยาวชน
  • พัฒนาแกนนำเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะทางเพศ
  • ประสานภาคีเครือข่ายสร้างเสริม สุขภาวะทางเพศในชุมชน

ที่ติดต่อ

ศูนย์ฅนวัยใส

นางสาวสุดาพร นาคฟัก

เลขที่ 72 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์: 083 152 0451 e-mail: suda_aem2@hotmail.com Facebook: กลุ่มฅนวัยใส เชียงใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร