มีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง เสียงจากผู้หญิงที่ตั้งท้องเมื่อไม่พร้อม

ชื่อเรื่อง มีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง เสียงจากผู้หญิงที่ตั้งท้องเมื่อไม่พร้อม

ปีที่ผลิต 2551

สนับสนุนโดย มูลนิธิสร้างความเข้ามใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

ดาวน์โหลดเอกสาร