บทความ / ข่าว

ซีเอ็ด มอบหนังสือมูลนิธิ สคส. เพื่อสนับสนุน “โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ใน 5 จังหวัดนำร่อง”
07/09/2023 17:11

ซีเอ็ด มอบหนังสือมูลนิธิ สคส. เพื่อสนับสนุน “โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ใน 5 จังหวัดนำร่อง”

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) มอบหนังสือบริจาค จำนวน 3,061 เล่ม มูลค่าราคา 1,540,161 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) สำหรับใช้ในโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ใน 5 จังหวัดนำร่อง โดย คุณปิยภา เมืองแมน ผู้จัดการมูลนิธิ สคส. เป็นผู้รับมอบ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านการใช้ภาษา และพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา พร้อมทั้งส่งเสริมให้วัฒนธรรมการอ่านให้เข้มแข็งแพร่หลายในสังคมไทย ณ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)

ทางมูลนิธิ สคส จะจัดส่งหนังสือและสื่อการเรียนทั้งหมดที่ได้มาส่งต่อให้หน่วยงานในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัดนำร่อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล พื้นที่ส่วนรวมชุมชน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเด็กปฐมวัย

#ซีเอ็ดยูเคชั่น #สคส #รักการอ่าน #เสริมพัฒนาการเด็ก #ชุมชนใส่ใจดูแลเด็ก #สร้างเด็กฉลาดเริ่มได้ที่บ้าน