บทความ / ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มแกนนำแม่วัยรุ่น ในพื้นที่อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
24/12/2021 10:11

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มแกนนำแม่วัยรุ่น ของโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำแม่วัยรุ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในครอบครัวเปราะบางในชุมชน ในพื้นที่อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาทที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดชัยนาท ได้เข้ารอบคัดเลือกระดับประเทศในโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล ในปีนี้

เพื่อจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนากลุ่มแกนนำฯ และพัฒนาคนในชุมชนให้ได้มีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น พร้อมเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแกนนำและชุมชนต่อไป

ทางมูลนิธิฯ ขอเป็นกำลังใจให้กลุ่มแกนนำแม่วัยรุ่นให้ได้รับการเข้ารอบและรับเลือกเป็น Young OTOP ระดับประเทศ ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการพัฒนาตนเองและเพื่อชุมชน

 

 

https://www.facebook.com/175433705800769/posts/5012262268784531/?d=n