บทความ / ข่าว

ครอบครัวน้องการ์ฟิว จ.ฉะเชิงเทรา
26/10/2021 14:12

ครอบครัวการ์ฟิว ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เป็นครอบครัวที่ได้ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำแม่วัยรุ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในครอบครัวเปราะบางในชุมชน ซึ่งมีแกนนำแม่วัยรุ่นในพื้นที่ที่เข้าไปช่วยครอบครัวการ์ฟิวอย่างใกล้ชิด โดยมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง