บทความ / ข่าว

หนังสือให้น้อง
13/07/2021 08:33

9 กรกฏาคม 2564 มูลนิธิ สคส.ได้รับมอบหนังสือนิทานและหนังสือดีๆ จำนวนมากจาก SE-ED Book มูลนิธิฯ จะดำเนินการส่งต่อหนังสือให้เด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เชียงใหม่ ชัยนาท นครนายก และฉะเชิงทรา เป็นต้น

https://www.facebook.com/whaf.thai