บทความ / ข่าว

แหล่งข้อมูล
27/12/2018 17:02

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 

เครือข่ายอาสาเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย - เครือข่าย RSA (Referral System for Safe Abortion) 

ฐานข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย 

โครงการจัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สสส. 

เลิฟแคร์สเตชั่น 

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม 

สหทัยมูลนิธิ 

บ้านสุขฤทัย คณะภคินีศรีชุมพาบาล 

บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

กลุ่มฅนวัยใส จังหวัดเชียงใหม่ 

สำนักข่าวเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา

โครงการเคียงริมโขง จังหวัดเชียงราย

UNFPA Thailand กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย

********************

ภาพประกอบ: https://www.freepik.com