บทความ / ข่าว

ครูผู้ชายหายไปไหน
14/04/2017 20:18

เรื่อง: พงศธร สโรจธนาวุฒิ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) 

ตีพิมพ์ในนิตยสารเนชั่น สุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 14 เมษายน 2560

ภาพ: freepik.com

ปัญหาเรื่องการขาดแคลนผู้หญิงในอาชีพการงานต่างๆ เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมาตลอด มีการพูดคุยถึงการเพิ่มจำนวนของโปรแกรมเมอร์หญิง วิศวกรหญิง สถาปนิกหญิง ฯลฯ อย่างไรก็ดี มีอยู่อาชีพหนึ่งที่ประสบปัญหาตรงข้าม เป็นการขาดแคลนผู้ชาย คืออาชีพครู

เมื่อปีที่ผ่านมา หน่วยงานด้านการศึกษาของอังกฤษเผยว่า ปัจจุบัน มีครูเพศชายเพียงร้อยละ 25 หรือ 1 ใน 4 ของครูทั้งหมด คิดเป็นครูผู้ชายร้อยละ 38 ในการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา และมีผู้ชายเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น ที่เป็นครูในชั้นประถมศึกษา และมีโรงเรียนประถมในประเทศอังกฤษมากกว่า 3,700 แห่งที่ไม่มีครูผู้ชายในโรงเรียนเลย

องค์กรการกุศล Teach First ที่ทำโครงการรับสมัครครูสอนให้เด็กในชุมชนยากจน หรือแหล่งขาดแคลนครู เชื่อว่าเด็กสมควรได้รับการศึกษาจากครูที่มีประสบการณ์หลากหลาย ทั้งเชื้อชาติ สีผิว เพศ โดยเฉพาะเด็กชายชั้นประถม ควรมีครูผู้ชายทำหน้าที่เป็นแบบอย่างให้เด็กได้จำเริญรอยตาม เพราะมีเด็กอีกมากที่ไม่ได้โตมาในครอบครัวที่ดี หรือมีพ่อที่ดีเท่าใดนัก

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการมีครูผู้หญิงมากกว่าครูผู้ชาย อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กผู้ชายเรียนหนังสือได้แย่กว่าผู้หญิง เพราะครูอาจมีแนวโน้มลำเอียงเข้าข้างเด็กที่มีเพศเดียวกับตน ในอังกฤษพบว่าเด็กผู้ชายทำคะแนนได้น้อยกว่าเด็กผู้หญิงทั้งในวิชาการอ่านเขียน และคณิตศาสตร์ ขณะเดียวกัน อัตราผู้ชายเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็น้อยกว่าผู้หญิงด้วย

การมีครูผู้ชาย อาจมีส่วนช่วยให้เด็กชายมีแบบอย่างด้านการศึกษา มีการวางเป้าหมายชีวิตที่ดี และทำให้เด็กผู้ชายทำตัวแย่ๆ หรือไปข้องเกี่ยวกับอาชญากรรมน้อยลงก็เป็นได้

มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้ผู้ชายไม่อยากมาเป็นครู นักข่าวประจำเดอะการ์เดี้ยน และนักเขียนบทความเรื่องเพศอย่าง นีล ลินดอน ระบุว่า ในยุค 50 ผู้ชายนิยมเป็นครูเพราะเชื่อว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงและได้เงินบำนาญดี อย่างไรก็ตาม ยุคนั้นก็เริ่มมีผู้หญิงออกมาทำงานนอกบ้านและเป็นครูด้วย

พอหลังปี 1961 เป็นต้นมา อังกฤษออกกฎหมายทำให้เงินเดือนของครูชายและครูหญิงเท่ากัน ผู้ชายก็เริ่มไม่อยากเป็นครู และอาชีพครูก็เริ่มมีผู้หญิงเข้าไปทำมากขึ้นเรื่อยๆ จวบจนทุกวันนี้ สังคมก็ยังเชื่อว่าผู้หญิงเป็นครูได้ดีกว่าผู้ชายเพราะผู้หญิงน่าจะมีความสามารถในการดูแลเด็ก และเลี้ยงเด็กได้ดีกว่า

จอนนี่ วอล์กเกอร์ ครูจากโรงเรียนประถม Elmhurst ในลอนดอน บอกว่าผู้ชาย รวมถึงสังคมมักมองว่าการทำงานเป็นครูดูเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคง เหนื่อย เพราะต้องรับมือกับเด็กจำนวนมาก จึงไม่คุ้มกับค่าแรง ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะต้องทำให้อาชีพครูเป็นทางเลือกการประกอบอาชีพที่ดีกว่านี้

ครูผู้ชายในอังกฤษบอกว่า รู้สึกสับสนเพราะคนก็อยากให้มีครูผู้ชายเพิ่มขึ้น แต่มีผู้ปกครองหลายคนมักคิดว่าการมีครูชายมาสอนเด็กๆ ประถมวัย ดูไม่เหมาะไม่ควร ผู้ปกครองมักคิดว่าครูพวกนี้หวังผลอะไรหรือเปล่า เป็นพวกชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก หรือเป็นพวกชอบล่วงละเมิดทางเพศเด็กหรือไม่ ยิ่งสมัยนี้มีข่าวครูผู้ชายทำมิดีมิร้ายเด็กทั้งชายหญิง เรื่องนี้ก็ยิ่งเป็นที่วิตกกังวลของพ่อแม่มาก

สำหรับประเทศไทย ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ของกรมกิจการสตรีและครอบครัว ระบุว่า ในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการมีจำนวนข้าราชการในฝ่ายพลเรือนจำนวนทั้งสิ้น 499,389 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครู โดยมีสัดส่วนผู้ชายร้อยละ 38 ผู้หญิงร้อยละ 62 ทำให้พอสรุปได้ว่า ไทยเองก็มีจำนวนครูชายน้อยกว่าครูหญิงด้วยเช่นกัน