โครงการบูรณาการสุขภาวะทางเพศชุมชน

ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในชุมชนชาติพันธุ์: อสม.สื่อสารความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ โดยสอดแทรกมุมมองเรื่องเพศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมชนเผ่า ให้คำแนะนำแก่คนในชุมชนและส่งต่อผู้ประสบปัญหาเข้าถึงบริการสุขภาพและบริการสังคม

  • เรื่องเพศไม่ใช่แค่เรื่องเพศสัมพันธ์แต่รวมถึงสุขภาพ การจัดการความสัมพันธ์
  • เน้นสื่อสารเชิงบวก ชี้ให้เห็นประโยชน์ในพฤติกรรมที่เหมาะสมโดยไม่บังคับหรือข่มขู่
  • ผู้ประสบปัญหาไม่ใช่ตัวปัญหาแต่พวกเขากำลังเผชิญปัญหา
  • ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลทุกคนให้ปลอดภัยเรื่องเพศ

ที่ติดต่อ

โครงการสุขภาวะชาติพันธุ์

นายสรวิชญ์ สกุลชัยนิรันดร์

383/7 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์: 084 616 7304  e-mail: ahdo.omega55@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร