โรงเรียนสุทธิ์รักษ์ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ

อ.จะนะ จ.สงขลา

โรงเรียนสุทธิ์รักษ์: โรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะทางเพศระดับประถม

โรงเรียนที่ปรับสภาพแวดล้อมที่สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และมีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเด็กและสภาพสังคม มีการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อเสริมให้เด็กมีภูมิคุ้มกันต่อการเผชิญปัญหาทางเพศที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเป็นวัยรุ่น

การพัฒนาสู่โรงเรียนสุขภาวะทางเพศเต็มระบบ

  • พัฒนาครูทั้งระบบให้มีฐานคิดสุขภาวะทางเพศ
  • พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สุขภาวะทางเพศ
  • พัฒนาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
  • ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองผ่านกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่และการประชุมผู้ปกครอง

ที่ติดต่อ

กลุ่มมานีมานะ ร่วมกับ โรงเรียนสุทธิ์รักษ์

นายโตมร อภิวันทนากร

141 ถนนราษฎร์ยินดี ซอย 9 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์: 089 467 9909 e-mail: atomorn@gmail.com  

www.suthrak.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร