โครงเยาวชน กศน. พูดเรื่องเพศอย่างปลอดภัย

อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

เยาวชน กศน.แม่ออน พูดเรื่องเพศอย่างปลอดภัย: ต้นแบบการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับเยาวชนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ทั้ง 6 ตำบลใน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

  • จัดการเรียนการสอน-กิจกรรมเสริมความรู้สุขภาวะทางเพศ
  • พัฒนา “ศูนย์บริการที่เป็นมิตร”ระดับตำบล
  • เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เยาวชนร่วมดำเนินการ
  • ช่วยเหลือ/ส่งต่อ กรณีประสบปัญหา

ที่ติดต่อ

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน:

นางสาวสุชาดา สุวรรณเทศ

128/60 หมู่ 5 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์: 098 919 9455 e-mail: nuth_nu2011@hotmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร