ภารกิจ 9 ด้านเพื่อสุขภาวะทางเพศ

จากการสรุปบทเรียนการทำงานส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในชุมชน เราได้ข้อมูลที่สำคัญที่เป็นหัวใจในการทำงานด้านนี้ โดยมี 9 ประเด็นในการทำงานด้วยกัน ซึ่งทั้ง 9 งานนี้จะต้องทำงานร่วมกันจึงจะเกิดผลที่ดีที่สุดในการทำงานส่งเสริมสุขภาวะทางเพศนั่นเอง มีอะไรบ้างลองเข้าไปดูในคลิปนี้ได้เลย