เพศศึกษาฉบับรักจัดหนัก

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) และบริษัทออกไปเดิน ได้ร่วมกันพัฒนาข้อมูลเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศที่วัยรุ่นส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิด เพื่อใช้เป็นสื่อให้ความรู้ร่วมไปกับกิจกรรมเดินสายฉายภาพยนตร์ "รักจัดหนัก"
ดาวน์โหลดเอกสาร