ทำอย่างไรให้ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) ได้พัฒนาชุดความรู้เรื่องเพศ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการในประเด็นเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้หญิง รวมทั้งนำไปสู่ความเข้าใจ และการดูแลสุขภาวะทางเพศให้มีทั้งความสุข และความปลอดภัย

ดาวน์โหลดเอกสาร