แนวทางการเสนอข่าวเรื่องเพศ

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) ได้ร่วมกับสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดทำข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการนำเสนอข่าว การเขียนข่าว และทัศนคติเชิงบวกที่จะทำให้การนำเสนอข่าวเรื่องเพศมีความสร้างสรรค์ ปราศจากการกดขี่ และการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ดาวน์โหลดเอกสาร