พลิกมุมมองเรื่องเพศ

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) ได้ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงานของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศที่ทำงานร่วมกับภาคีในจังหวัดต่างๆ ในการทำงานสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะทางเพศในระดับพื้นที่ และระดับชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร