ปฏิทินบันทึกรอบเดือน "ผู้หญิงสุขภาพดีเริ่มที่ตัวเอง"

เมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๐ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) ได้ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) พัฒนาชุดสื่อความรู้เรื่องสุขภาพผู้หญิงขึ้น "ผู้หญิงสุขภาพดีเริ่มที่ตัวเอง" เพื่อให้ผู้หญิงสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้อย่างง่ายๆ และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของตัวเองด้วยตัวเองได้

ดาวน์โหลดเอกสาร