คู่มือนักข่าว พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น

ประมาณปีพ.ศ.๒๕๕๙ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) ได้พัฒนาชุดสื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอนามัยเจริญพันธ์ที่กระทรวงสาธาณสุข และภาคีฅนทำงานด้านสุขภาวะทางเพศได้ร่วมกันผลักดัน โดยสื่อชิ้นนี้เน้นไปที่นักข่าว แต่ก็มีเนื้อหาที่ฅนทั่วไปก็สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายเช่นเดียวกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร