ข้อเท็จจริงเรื่องยาคุมฉุกเฉิน

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) ได้พัฒนาชุดสื่อความรู้เรื่องเพศที่จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาคุมฉุกเฉินขึ้นด้วยเพราะ จากการสำรวจและทำการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องสุขภาพผู้หญิง และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมสาเหตุสำคัญที่พบมากที่สุดข้อหนึ่ง ก็คือ การใช้ยาคุมฉุกเฉินที่ผิดวิธีนั้นเอง

ดาวน์โหลดเอกสาร