ผู้หญิงกับเทคโนโลยีสร้างลูก

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) ร่วมกับไบโอเทคฯ ได้พัฒนาชุดความรู้เรื่องเพศ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการในประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ หรือการสร้างลูก เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้หญิง รวมทั้งนำไปสู่ความเข้าใจ และการดูแลสุขภาวะทางเพศให้มีทั้งความสุข และความปลอดภัย

ดาวน์โหลดเอกสาร