13 เทคนิคคุยเรื่องเพศกับลูกหลาน และเด็กๆ

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสื่อเพื่อสนับสนุนการสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะให้เข้าใจง่าย และทำให้ผู้ใหญ่สามารถนำไปใช้ได้ในการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกๆ หลานๆ หรือเด็กๆ ทั่วไป ให้เกิดทัศนคติเชิงบวก และส่งเสริมเรื่องของพัฒนาการเรียนรู้เรื่องเพศเชิงบวก

ดาวน์โหลดเอกสาร