อนิเมทชั่นครอบครัวคุยเรื่องเพศ

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) จัดทำชุดสื่อเรียนรู้เรื่องเพศนำเสนอในประเด็นต่างๆ ซึ่งอนิเมทชั่นนี้เป็นงานที่ทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อสนับสนุนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจร่วมกับคลิปหนังสั้น เรื่อง "ถึง"(สื่อโฆษณาของ สสส. ที่ออกอากาศทางสถานโทรทัศน์ในช่วงเดือน กันยายน สิงหาคม และตุลาคม ของปี 2554) โดยให้ภาพ และข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับข้อดีของการสื่อสารเรื่องเพศของสามีภรรยา หรือคู่รักเพื่อช่วยลดช่องว่างในเรื่องเพศต่อกัน และส่งเสริมบรรยากาศที่ดีภายในครอบครัว