อนิเมทชั่นการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยรุ่น

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) จัดทำชุดสื่อเรียนรู้เรื่องเพศนำเสนอในประเด็นต่างๆ ซึ่งอนิเมทชั่นนี้เป็นงานที่ทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อสนับสนุนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจร่วมกับคลิปหนังสั้น เรื่อง "ขน" และ "นม" (สื่อโฆษณาของ สสส. ที่ออกอากาศทางสถานโทรทัศน์ในช่วงเดือน กันยายน สิงหาคม และตุลาคม ของปี 2554) โดยให้ภาพ และข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นของเพศชาย และหญิง เพื่อให้เด็กน้อยได้เตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง หรือเป็นสื่อที่จะช่วยให้ผู้ใหญ่สามารถสื่อสารเรื่องนี้กับเด็กๆ ได้ง่ายขึ้น