เข้าใจ "ท้องวัยรุ่น"

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) จัดทำ VTR "เข้าใจ ท้องวัยรุ่น" เพื่อสื่อสารถึงปัญหาและทางออกเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เผยแพร่เป็นครั้งแรกในงานประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 "การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" ซึ่งจัดขึ้นที่อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เดือนกันยายน 2557