ลูกผู้ชายซื้อถุงยางฯ

เมื่อประมาณปีพ.ศ.๒๕๔๕ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ได้พัฒนาชุดคลิปวิดีโอเพื่อการรณรงค์ให้ผู้ชายรับผิดชอบต่อการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการต้งครรภ์ของผู้หญิง ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลของเราพบว่า สาเหตุสำคัญที่ผู้ชายไม่พกถุงยางอนามัยก็ด้วยเพราะ ความอาย และไม่กล้าซื้อถุงยางอนามัย

"ลูกผู้ชายซื้อถุงยางฯ ได้ไม่อายใคร"