ผู้หญิงพกถุงฯ

ประมาณปีพ.ศ.๒๕๔๕ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ได้พัฒนาชุดคลิปวิดีโอรณรงค์เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ผู้หญิงสามารถเป็นผู้รับผิดชอบต่อสุขภาวะทางเพศของตนเองได้ด้วยการพกถุงยางอนามัย

"ผู้หญิงพกถุงยางฯ เพิ่มอีกอย่างจะเป็นไร"