ยาคุมฉุกเฉิน

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมฉุกเฉิกที่ควรรู้เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขณะมีเพศสัมพันธ์ เช่น ถุงยางฯ แตก ถุงยางฯ หลุด