สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน 

สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน

ชื่อเรื่อง: สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน โครงการพัฒนาแนวทางส่งเสริมศักยภาพผู้แทนเยาวชน เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ดำเนินการ:

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

ร่วมกับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย (UNFPA Thailand)

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร