ร่วมกันส่งเสริมสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชน

ร่วมกันส่งเสริมสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชน ด้วยการสนับสนุนการสอนเพศศึกษารอบด้านแก่เยาวชน ช่วยให้เยาวชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ แก้ไขหรือออกกฎหมายและนโยบายที่เคารพสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชน เริ่มด้วยกัน วันนี้เลย