สุขภาพผู้หญิงในมุมมองใหม่

ชื่อเรื่อง สุขภาพผู้หญิงในมุมมองใหม่

ปีที่ผลิต 2555

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ร่างกายผู้หญิงแตกต่างจากผู้ชายในเรื่องเพศและระบบอนามัยการเจริญพันธุ์ สุขภาพผู้หญิงเป็นเรื่องสุขภาพของระบบอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น มดลูก รังไข่ เต้านม การท้อง การคลอด การแท้ง การทำแท้ง มะเร็งที่เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิง สุขภาพทางเพศ และสุขภาพของผู้หญิงวัยทอง ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นระบบสุขภาพของผู้หญิงทุกคน การดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น

เริ่มต้นได้ง่าย ๆ …ด้วยการมีมุมมองที่ดีต่อร่างกายทั้งหมด เข้าใจระบบสุขภาพและมีวิธีดูแลที่ถูกต้องปลอดภัย

ดาวน์โหลดเอกสาร