ทำไงดี จะเป็นสาวแล้ว !

โปสเตอร์เรื่อง ทำไงดี จะเป็นสาวแล้ว !

ปีที่ผลิต 2554

ขนาด 41.9 x 59.4 ซ.ม.

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดาวน์โหลดเอกสาร