จาก ด.ช. เป็น “นาย” เต็มตัว

โปสเตอร์เรื่อง จาก ด.ช. เป็น “นาย” เต็มตัว

ปีที่ผลิต 2554

ขนาด 41.9 x 59.4 ซ.ม.

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดาวน์โหลดเอกสาร