หน้า 7 หลัง 7 นับยังไง…ไม่ให้พลาด

โปสเตอร์เรื่อง หน้า 7 หลัง 7 นับยังไง…ไม่ให้พลาด

ปีที่ผลิต 2554

ขนาด 41.9 x 59.4 ซ.ม.

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดาวน์โหลดเอกสาร