“หน้าอก” มีดีกว่าที่คิด

โปสเตอร์เรื่อง “หน้าอก” มีดีกว่าที่คิด

ปีที่ผลิต 2554

ขนาด 41.9 x 59.4 ซ.ม.

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดาวน์โหลดเอกสาร