การสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกกับลูกหลาน

สื่อที่จะแนะนำเทคนิคการสื่อสารเรื่องเพศที่ง่าย และเข้าใจได้ ให้กับคนทั่วไปได้ใช้สื่อสารกับเด็กๆ เพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องเพศ และสุภาวะทางเพศ

ดาวน์โหลดเอกสาร