มีเรื่องเพศแบบไหนในห้องสมุดและข่าว

"มีเรื่องเพศแบบไหนในห้องสมุดและข่าว : หนังสือ เอกสารวิชาการ ข่าว และบทความในฐานข้อมูลสุขภาวะทางเพศ" โดยกุลภา วจนสาระ เรารู้จักสังคมไทยของเราเป็นสังคมที่ "ไม่พูดเรื่องเพศ" แต่ทราบไหมว่าในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย 5 แห่งมีคำว่า "เพศ" และคำว่า "sex" ในการค้นหาข้อมูลในปริมาณที่เท่าไร และมันสะท้อนว่า เรามีข้อมูลเรื่องเพศในห้องสมุดมากน้อยเท่าไรนะ หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเห็นถึงการเรียนรู้เรื่องเพศผ่านหนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง น่าสนใจแค่ไหน

ดาวน์โหลดเอกสาร