หนังสือโป๊ตลาดล่าง ความรู้ มายาคติ

หนังสือ "หนังสือโป๊ตลาดล่าง : ความรู้ มายาคติ และจินตนาการในเรื่องเพศ" โดย ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสนอมุมมองเรื่องเพศที่มากับหนังสือโป๊ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเรื่องเพศที่เต็มไปด้วย องค์ความรู้ และจิตนาการเรื่องเพศ ที่สะท้อนมายาคติเรื่องเพศ และทัศนคติของคนในสังคมไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร