ชีวิต ตัวตน และเรื่องเพศของสาวประเภทสอง

หนังสือ "ชีวิต ตัวตน และเรื่องเพศของสาวประเภทสอง" นี้เป็นหนังสือที่จะทำให้เข้าใจวิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้สาวประเภทสองเหล่านี้ ต้องมีชีวิตทางเพศที่แตกต่าง รวมทั้งสถานการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ตัวตน และเรื่องเพศของเขาเหล่านั้น โดยทีมวิจัย สิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร รณภูมิ สามัคคีดารมย์ พิมพวัลย์ บุญมงคล

ดาวน์โหลดเอกสาร