ประวัติศาสตร์ของเพศวิถี

หนังสือ "ประวัติศาสตร์ของเพศวิถี" โดย ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ หนังสือเล่มนี้จะชวนผู้อ่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวาทกรรมประวัติศาสตร์เรื่องเพศผ่านบริบทของสังคมไทย รัฐไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร