วิธีคิดเรื่องเพศวิถีของรัฐไทย

หนังสือ "วิธีคิดเรื่องเพศวิถีของรัฐไทย" โดย วราภรณ์ แจ่มสนิท ได้นำเรื่องราวของกลวิธีของรัฐไทยในการจัดการเรื่องเพศวิถี และสร้างการเรียนรู้เรื่องเพศให้กับคนไทยไว้

ดาวน์โหลดเอกสาร