คำถามยอดฮิตในคอลัมน์ถามตอบเรื่องเพศ

หนังสือ "คำถามยอดฮิต ในคอลัลน์ถามตอบเรื่องเพศ" โดย ญาณาธร เจียรรัตนกุล เล่มนี้จะทำให้สามารถเข้าใจฐานการเรียนรู้ข้อมูลเรื่องเพศจากการคอลัมน์ถามตอบเรื่องเพศในหนังสือวารสารในประเทศไทย และเว็ปไซด์ภาษาไทยต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงประเด็นต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร