วาทกรรมเรื่องเพศในหลักสูตรเพศศึกษาแนวใหม่

หนังสือ "วาทกรรมเรื่องเพศในหลักสูตรเพศศึกษาแนวใหม่ : มุมมอง การต่อรอง และการประยุกต์ใช้" เล่มนี้จะชวนมาคิดวิเคราะห์กันถึงหลักสูตรเพศศึกษาแนวใหม่ของไทยเรา ว่ามีทิศทางอย่างไร และมีแง่มุมอย่างไรบ้าง รวมทั้งจะส่งเสริมให้การใช้ชีวิตทางเพศได้อย่างเป็นสุข และปลอดภัยได้อย่างไรบ้าง ทีมงานวิจัย "วาทกรรมเรื่องเพศในหลักสูตรเพศศึกษาแนวใหม่" มลฤดี ลาพิมล พิมพ์วัลย์ บุญมงคล ศรินยา สิงห์ทองวรรณ อุไรรัตน์ หน้าใหญ่ รณภูมิ สามัคคีคารมย์

ดาวน์โหลดเอกสาร