นายสนิทกับจู๋แค่ไหน

โปสเตอร์เรื่อง นายสนิทกับจู๋แค่ไหน

ปีที่ผลิต 2554

ขนาด 41.9 x 59.4 ซ.ม.

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดาวน์โหลดเอกสาร